Wat is mijn grond waard?

Denkt u eraan om uw grond te verkopen? Een belangrijke beslissing die vaak vragen oproept. Zeker als de grond al generaties lang in uw familie aanwezig is. Hoe zorgt u voor een zo rendabel mogelijke verkoop, wat zijn interessante partijen voor verkoop en wat zijn belangrijke aandachtspunten bij zo’n verkooptraject? Vragen waar de specialisten van Schep Makelaardij al 40 jaar dagelijks mee bezig zijn en u graag ontzorgen.

  • De hoogste prijs voor uw grond
  • Marktkennis uit 15 makelaarskantoren
  • Uitgebreid netwerk met beleggers en ontwikkelaars

Wind- en zonne-energie zijn de meest logische alternatieven voor het terugdringen van gasverbruik en opwekken van stroom in centrales. In veel gevallen worden door de gemeentes gebieden aangewezen waar het aanleggen van zonneweides of windmolenparken is toegestaan.

Ook kan het voorkomen dat ontwikkelaars zelf voorkeur voor een locatie kenbaar maken bij de gemeente. Deze ontwikkelingen hebben vaak een hoge grondprijs tot gevolg. Wij helpen u graag om met de juiste ontwikkelaars of personen bij de gemeente in contact te komen.

Er is in Nederland op dit moment een enorm woningtekort. Het bouwen van extra woningen is de enige oplossing om deze achterstand in te lopen. Wanneer landbouwgrond wordt omgezet in woningbouw geeft dit een grote waardevermeerdering. De overheid wijst gebieden aan die in aanmerking komen voor een snelle bestemmingsverandering. Indien uw grond in zo’n gebied ligt bent u ongetwijfeld al benaderd door diverse project ontwikkelaars.

Het kan voorkomen dat deze ontwikkelaars uw grond proberen te werven middels een WVG procedure. Deze Wet Voorkeursrecht Gemeentes kan leiden tot het doordrukken van ontwikkelingen waar uw grond onderdeel van is. In deze gevallen is het raadzaam u optimaal te laten begeleiden. Bij Schep onderzoeken we graag rustig samen met u alle mogelijkheden.

No farmers, no food! Boeren hebben een sleutelrol in de voedselvoorziening van onze maatschappij. Wanneer u geen geschikte opvolger heeft voor uw bedrijf kan dit leiden tot een lastige situatie. De financiële eisen die worden gesteld aan het ondernemerschap veranderen snel en het overnemen van een boerderij is niet voor iedereen weggelegd. Stoppen met uw bedrijf kan dan een optie zijn.

Vorig jaar besloten honderden agrarische ondernemers een punt te zetten achter hun boerenbestaan door verkoop van hun bedrijf. Wij gaan graag samen met u op zoek naar een agrarisch ondernemer die het bedrijf voortzet en uw toekomst veilig stelt.

De nationale en Europese eisen voor het Natuur Netwerk Nederland moeten een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het is mogelijk om in sommige gebieden eigen landbouwgrond om te zetten in natuur. Het enige nadeel hierin is echter dat de afwaardering van landbouwgrond naar natuurgrond vaak een financieel gat vormt. Subsidie kan in de meeste gevallen dit gat dichten door voor de waardedaling van de grond een subsidieaanvraag te doen.

Deze ontwikkeling komt vaak voor bij bedrijfsbeëindiging, maar ook bij bijvoorbeeld het verkavelen naar een betere bedrijfsvoering. Op provinciaal niveau worden gebieden aangewezen die hiervoor in aanmerking komen. Wilt u hier meer over weten voor uw eigen situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Ervaringen

“Schep overziet het speelveld, dat maakt het verschil”

Schep Makelaardij komt hier al meer dan 30 jaar over de vloer. We zijn twee keer verplaatst voor de uitbreiding van Gorinchem. Dan is het heel fijn als je een betrouwbare partij kunt bellen die jou komt helpen bij zo’n ingrijpend besluit. Vooral het feit dat zij het totale speelveld overzien en ons hebben behoedt voor te mooie beloften, zonder gewenst effect. Inmiddels boeren we met mijn drie broers en kinderen al weer jaren in Herwijnen, daar is de stad ver genoeg weg.

Familie De Groot

”Als veehouder ken ik de verantwoordelijkheid en vragen die bij grondbezit horen.”

Bedrijfsopvolging of niet? Een voorziening voor de oude dag? De grond is al generaties lang in de familie, hoe gaan we daar mee om? Allemaal vragen die langskomen bij een beslissing rondom grondverkoop. Ons werk begint bij luisteren. In de afgelopen 50 jaar hebben we al heel veel boeren kunnen helpen bij de verkoop van hun grond. Aan projectontwikkelaars, collega’s,  of gemeentes. Door onze kennis van de agrarische wereld en een groot netwerk van serieuze investeerders weten wij de juiste koper aan u te verbinden. Onze medewerkers zijn allround vastgoed professionals en kenners van het platteland. Dat biedt voor u grondkansen!

Johan Schep

“Ingewikkelde wetgeving in normale taal uitleggen is van groot belang”.

Het herkennen van de kansen valt of staat bij kennis van de wetten. Juridische bijstand is hierbij essentieel om tot een optimale grondtransactie te komen. De wetgeving veranderd regelmatig. Dit komt vaak door landelijke, regionale of gemeentelijke besluiten. Het begrijpen en kunnen hanteren van de regels is van groot belang voor het procesverloop in de ontwikkeling van grond. Rood voor rood, rood voor groen, de stikstofwetgeving, de energietransitie, dit zijn allemaal kansen als je de weg weet in het juridische landschap.

Marlies Hakstege

Hoe gaat verkoop in z’n werk?

Wanneer u besluit uw grond te verkopen via Grondkansen.nl, wordt u ontzorgt op het gehele verkooptraject en staan de deskundigen u bij in iedere stap.

Een deskundige van Schep Makelaardij komt bij u thuis om kennis te maken. Geheel vrijblijvend wordt er uitleg gegeven over de dienstverlening en mogelijkheden voor uw situatie. Er wordt uitgebreid tijd genomen om naar uw eigen wensen en eisen te luisteren. U bepaalt uiteindelijk zelf of Schep iets voor u kan betekenen en er een samenwerking aangegaan wordt.

Op basis van de kennismaking gaan de deskundigen van Schep nader onderzoeken wat er mogelijk is in uw situatie. De ervaringen op het gebied van makelaardij in zowel bedrijfspanden en woningen geeft goed inzicht in de markt. Daarnaast kennen de deskundigen de weg bij vele gemeentes om zo accuraat de planvorming boven tafel te krijgen.

In het verkoopplan presenteren de deskundigen hun bevindingen en krijgt u antwoord op de volgende vragen: Wat is de prijs die voor de grond gevraagd kan worden? Onder welke voorwaarden en condities kan er het best verkocht worden? En welk type projectontwikkelaar is het meest geschikt als aankopende partij en waarom? Ook wordt uitleg gegeven over de zaken waar u rekening mee moet houden bij verkoop. Bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarden. Indien u akkoord gaat met het definitieve verkoopplan geeft u opdracht om de onderhandelingen te beginnen.

Een makelaar van Schep coördineert en begeleidt de onderhandelingen. Hier wordt u volledig op ontzorgt en uiteraard wordt u betrokken bij elke stap in het onderhandelingsproces

Nadat er overeenstemming is bereikt over de verkoopprijs en voorwaarden, wordt de definitieve verkoopovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt uitgebreid met u doorgelopen. Na ondertekening van de koopovereenkomst door u en de koper is de koop gesloten.

Veelgestelde vragen

Welke opties zijn er om mijn grond te verkopen?

Er zijn vaak meer opties dan u in eerste instantie denkt om uw grond te verkopen. De komende 30 jaar moeten er bijvoorbeeld nog minstens 40.000 woningen gebouwd worden in Nederland en zet de overheid sterk in op natuurontwikkeling en stikstofreductie. Diverse complexe vraagstukken die voor de verkoop van grond niet alleen uitdagingen zijn maar ook kansen kunnen bieden.


Wat kan Grondkansen.nl voor u betekenen?

De verkoop van grond vraagt om kennis van de materie. Zeker in een markt met vaak wijzigende en complexe regelgeving. Initiatiefnemer Schep Makelaardij bestaat uit meerdere makelaarskantoren en heeft tientallen jaren ervaring in de aankoop en verkoop van grond ten behoeve van zowel de landbouw als projectontwikkeling. Met boerenroots, een agrarische onderneming en ruimt 40 jaar ervaring kent Schep het klappen van de zweep en dragen zij zorg voor een overeenkomst die recht doet aan uw belangen.

  • Marktkennis uit 15 makelaarskantoren en een eigen boerenbedrijf
  • De hoogste prijs voor uw grond
  • Uitgebreid netwerk van beleggers en ontwikkelaars
  • Al ruim 40 jaar actief in de markt


Benieuwd wat uw grond kan opleveren?

Elke situatie is uniek. Daarom komen wij graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Wanneer u overweegt uw grond te verkopen wilt u natuurlijk weten wat dit op kan brengen. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de huidige bestemming en de mogelijke ontwikkelingen die op uw locatie zijn toegestaan. Wat is toegestaan ligt vast in het bestemmingsplan en wat er zou kunnen is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen vanuit de gemeente of de landelijke overheid. Wij zoeken samen met u uit wat de mogelijkheden zijn en wat dit kan opleveren bij verkoop van uw grond.


Veelgestelde vragen +