Hét>beste>
voor>uw>grond

Uw grond is waardevol, maar de waarde hangt van veel factoren af. De agrarische geschiktheid, ligging ten opzichte van de buren en de niet agrarische alternatieven, allemaal vragen. Het bepaald de kans wat een koper zou willen betalen en wat het beste is voor u. Wij zijn dé experts in grond en helpen u graag om deze vragen te beantwoorden, wij willen de beste kansen voor uw grond.

Ervaringen
Picture of Teus van het Klooster
Teus van het Klooster

Verhuizing paardenfokkerij

Picture of Jacobus Post
Jacobus Post

Verkoop melkveehouderij

Picture of Familie de Groot
Familie de Groot

Merwehoeve de Groot

Picture of Johan Schep
Johan Schep

Schep Groep

Uw grond biedt ruimte voor uw toekomst

Wij zijn dé specialist op het gebied van veranderende functies van landbouwgrond. Met een team van ervaren makelaars, vastgoed adviseurs, ruimtelijke ordening deskundigen en een jurist kunnen we een inschatting maken binnen welke termijn er een functie wijziging komt, wat er dan kan en wat de waarde dan wordt. Hiermee kunnen we dan dus ook snel een inschatting maken of uw grond een kans is.

Geef uw grond een nieuwe duurzame bestemming

Landbouwgrond en agrarische erven hebben in de afgelopen decennia heel vaak een gedaante verandering ondergaan. 

Vaak was het de overheid die het initiatief ondernam om bijvoorbeeld nieuwe natuur aan te leggen, waterberging of dijken te versterken. Maar ook woningbouw of industrieterreinen slokte veel grond op, hier spelen projectontwikkelaars een grote rol. 

Meer recent zien we dat ook dat duurzame energie in de vorm van windmolens of zonnevelden worden aangelegd. Belangrijk is dat u zelf door hulp van onze deskundigen zelf het stuur in handen kunt nemen, regeren is dan vooruitzien.

Laat de ervaring in uw voordeel werken

Op de naastgelegen kaart geven we een indruk van de plaatsen waar we in de afgelopen decennia en rol hebben gespeeld bij de verkoop van gronden en bedrijfsgebouwen

Projecten waar we nog met trots op terugkijken zijn bijvoorbeeld Westergouwe bij Gouda, Stadhagen in Zwolle, Kampen, Zuidplaspolder in Zevenhuizen (ZH) en Vathorst bij Amersfoort. Zoveel ervaring vindt je alleen bij Schep Grondkansen.

Ontdek uw kansen

Weten waar uw kansen liggen?

Denkt u eraan om uw grond te verkopen? Een belangrijke beslissing die vaak vragen oproept. Zeker als de grond al generaties lang in uw familie aanwezig is.

Hoe zorgt u voor een zo rendabel mogelijke verkoop, wat zijn interessante partijen voor verkoop en wat zijn belangrijke aandachtspunten bij zo’n verkooptraject?

Vragen waar de specialisten van Schep Grondkansen al ruim 50 jaar dagelijks mee bezig zijn en u graag ontzorgen.

Ontvang een voorstel

Binnen 2 werkdagen een reactie

Nieuws van Schep Grondkansen

Schep Podcast – Tijd voor een plan

Schep Podcast – Wedloop in de polder

Meer dan 50 jaar ervaring

Met boerenroots, een agrarische onderneming en ruimt 50 jaar ervaring kent Schep Grondkansen het klappen van de zweep en dragen zij zorg voor een overeenkomst die recht doet aan uw belangen.

Wij bellen u

Denkt u eraan om uw grond te verkopen? Een belangrijke beslissing die vaak vragen oproept. Laat uw gegevens achter, dan bellen onze specialisten u graag terug.